Zomerrooster

In juli en augustus geldt een aangepast rooster. Hierbinnen wordt van 13 juli t/m 13 augustus GEEN les gegeven. Het zomerrooster voor 2020 volgt te zijner tijd.