Senioren Yoga

Een rustige vorm van Hatha Yoga waar in de lessen rekening wordt gehouden met ouderdomsklachten en beperkingen die senioren ervaren, zoals hoge bloeddruk en gewrichtsklachten. Voor elke houding worden aanpassingsmogelijkheden gegeven, zodat iedereen de oefening op eigen niveau mee kan doen zonder zichzelf teveel te belasten (hetgeen alleen maar klachten veroorzaakt of verergert). Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen, zoals een yogastoel. Hierdoor blijft het mogelijk de gezondheidsbevorderende effecten van yoga te ervaren en de zelfstandigheid te bevorderen. 

MeeuwMeeuw

Senioren Yoga wordt steeds in blokken van ongeveer acht lessen aangeboden. De lessen starten met staande houdingen, die gevolgd worden door zittende en liggende houdingen. Ook adem- en ontspanningstechnieken van Van Dixhoorn komen in de les aan bod. De les wordt afgesloten met een eindontspanning.

Draag makkelijk zittende sportkleding tijdens deze les. Het heeft de voorkeur de houdingen op blote voeten uit te voeren, maar antislip-sokken zijn een goed alternatief.

Let op:
Senioren Yoga is niet aan leeftijd gebonden. De een behoort op het 50e levensjaar al tot deze groep, terwijl de ander hier pas na het 70e levensjaar aan toe is. 

In het lesrooster staan de tijden waarop Senioren Yoga wordt gegeven. Om de les een keer zelf te ervaren, is het mogelijk een gratis proefles te volgen.