Dansante Yoga

Dansante Yoga is een dynamische manier om de weg naar zelfkennis te ontdekken. Op het ritme van de muziek worden yogahoudingen vloeiend achter elkaar in de ruimte uitgevoerd. Door de concentratie op de muziek, de houdingen en de adem die deze houdingen begeleidt, kom je in het hier en nu en wordt het denken rustiger. Doordat yogahoudingen op muziek worden uitgevoerd, heeft deze vorm van yoga een overeenkomst met dans. In tegenstelling tot dansoptredens, gaat het bij Dansante Yoga om innerlijke in plaats van uiterlijke expressie. 

Kijk voor een impressie naar onderstaande video:

Dansante Yoga wordt steeds in blokken van ongeveer acht lessen aangeboden. In elk lesblok wordt een specifiek thema behandeld die uitgewerkt wordt in drie choreografieën. Na het aanleren van de choreografieën wordt tijd besteed aan de verdieping van het thema. Elke les wordt afgesloten met een eindontspanning.

Draag makkelijk zittende sportkleding tijdens deze les. Het fijnste is om anti-slip sokken te dragen tijdens de les. Je kunt echter ook op blote voeten of balletschoenen werken.

In het lesrooster staan de tijden waarop Dansante Yoga wordt gegeven. Om de les een keer zelf te ervaren, is het mogelijk een gratis proefles te volgen.