Privacy

Pranasara is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Pranasara verwerkt

Pranasara verwerkt je persoonsgegevens doordat je les in de studio volgt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Pranasara verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen (bijvoorbeeld als een les niet doorgaat)
- Je te informeren over wijzigingen (bijvoorbeeld aanpassingen in het lesrooster)

Gegevens die je over gezondheid afgeeft, worden niet bewaard. Deze worden uitsluitend gebruikt om je specifieke aanwijzingen te geven tijdens de lessen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pranasara maakt GEEN gebruik van computerprogramma's of –systemen, waarmee op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang Pranasara persoonsgegevens bewaart

Pranasara bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pranasara verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Pranasara gebruikt

Pranasara gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat Pranasara hiermee haar website kan optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Pranasara plaatst geen tracking cookies voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pranasara. Dit betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Pranasara van jou beschikt in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hanske@pranasara.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek gereageerd. Pranasara wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe Pranasara persoonsgegevens beveiligt

Pranasara neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.