Yogatherapie

Tijdens de wekelijkse Yogatherapielessen wordt er in groepsverband gewerkt aan het verminderen en voorkomen van pijn. Elke les wordt een ander onderdeel van het lichaam aangepakt. Hierbij worden technieken vanuit Critical Alignment Therapie, Yin Medicine en MyoFascial Release gecombineerd. De eerste twee zijn de therapeutische versies van Critical Alignment Yoga  en Yin Yoga. De laatste is een techniek om spanning uit Trigger Points te halen. 

Trigger points zijn contracties of pijnlijke verhardingen die de flexibiliteit en kracht van de spieren beperken. Deze kunnen in elke laag van een spier voorkomen en bereikt worden door gebruik te maken van specifiek hiervoor bedoelde balletjes. Als deze balletjes druk geven wordt op zo'n trigger point of deze masseren, kan dit in eerste instantie pijnlijk aanvoelen. Toch zullen pijn en spanning uiteindelijk afnemen en zal er meer bewegingsruimte ontstaan. 

TriggerBalls

Door de combinatie van de verschillende technieken werkt Yogatherapie nog dieper in op het fascie en heeft het een extra ontspannend effect op het mentale en emotionele lichaam.

Aan het begin van de les worden oefeningen gedaan met de hierboven genoemde balletjes. Hiermee leer jevoelen waar spanning zich op in het lichaam ophoopt. De zwaartekracht zorgt er samen met de adembeweging voor dat de spierspanning eerst losgelaten wordt. Bovendien wordt het lichaam voorbereid op de serie oefeningen die daarna volgen. Tijdens de staande, zittende en liggende houdingen ervaar je vervolgens welke spieren versterkt dienen te worden om overbelaste spieren te ontlasten. Je merkt dat op den duur bewegingspatronen aangepast worden en klachten verminderen. De yogahoudingen worden in een flow aangeboden en ondersteund met de adem. Soms worden oefeningen uit de Van Dixhoorn adem- en ontspanningstherapie toegepast. De les wordt afgesloten met een eindontspanning. Aangezien het accent van de les elke keer op een ander deel van het lichaam wordt gelegd, is elke les anders. Wat de lessen met elkaar gemeen hebben, is dat ontspanning, beweging en kracht aan bod komen en elkaar ondersteunen. 

Draag makkelijk zittende sportkleding tijdens deze les. Het heeft de voorkeur de houdingen op blote voeten uit te voeren.

In het lesrooster staan de tijden waarop Yogatherapie wordt gegeven. Om de les een keer zelf te ervaren, is het mogelijk een gratis proefles te volgen. Het is ook mogelijk (om naast de wekelijkse lessen) losse workshops te volgen: kijk hier voor de eerstvolgende mogelijkheid.