Individuele Yoga of Yogatherapie

Soms bieden groepslessen niet hetgeen je zoekt. Wellicht heb je het gevoel onvoldoende te kunnen groeien in een groepsles of heb je behoefte aan persoonlijke aanwijzingen. Maar het kan ook zijn dat je specifieke klachten hebt of behoefte hebt aan een meer therapeutische benadering. Dan biedt individuele begeleiding een uitkomst. Je kunt dan kiezen uit het volgen van:

  • een reguliere les;
  • een speciaal voor jou gemaakte les (keuze uit ruim 1 of ruim 1,5 uur);
  • een therapeutische lesprogramma (5 sessies van ruim 1,5 uur, eventueel uit te breiden met extra sessies).

Tijdens een reguliere les krijg je persoonlijke aanwijzingen. Het is een les zoals deze ook aan groepen wordt gegeven en duurt een uur. Aan het eind van de les is er nog wat tijd voor vragen. 

Een speciaal voor jou gemaakte les wordt afgestemd op jouw wensen of behoeften. Tijdens de les krijg je persoonlijke aanwijzingen en de les duurt of ruim 1 uur of ruim 1,5 uur. Daarna is er nog wat tijd voor vragen tijdens een kop thee. Alleen bij een les van ruim 1,5 uur is het mogelijk nadien een beschrijving van de oefeningen met de voor jou geldende specifieke aanwijzingen te ontvangen, zodat je er thuis verder mee aan de slag kunt. 

Een therapeutisch lesprogramma start altijd met een intake. Daarna wordt gestart met een programma dat afgestemd is op jouw lichamelijke en/of geestelijke klachten. De sessies op locatie duren ruim 1,5 uur. Daarna is er nog wat tijd voor vragen tijdens een kop thee. Daarnaast is het de bedoeling dat er thuis geoefend gaat worden. Hiervoor krijg je uitgewerkte opdrachten mee. Een therapeutisch lesprogramma duurt minimaal 5 sessies die in onderlinge afstemming ingepland worden. Indien gewenst kan een therapeutisch programma verlengd worden met een of meer sessie(s). Dit wordt besproken op het moment dat duidelijk wordt dat vijf sessies onvoldoende zullen zijn. 

Het tijdstip van de individuele les of therapie wordt in onderling overleg bepaald. De sessies vinden in principe in Dieren plaats. Een andere locatie is bespreekbaar (houd er dan wel rekening mee dat dit tot extra kosten kan leiden). De tarieven voor de sessies zijn te vinden bij lesgeld. Draag tijdens de sessie(s) makkelijk zittende sportkleding.